2019

8. - 11. oktober

Byggere

Vekst og velstand medfører massebyggeri. Mens stjernearkitektene tilbyr sin estetikk og virkelighetsforståelse, leverer byggeindustrien i forhold til konjunkturene. Men, industri, estetikk og virkelighetsforståelse er ikke nok, og det er mange oppgaver som må løses i rommet mellom butikk og arkitektur av høy kvalitet.

Arkitektursyn er også samfunnssyn. Det har skjedd en vending de siste tyve årene fra å være en arkitektur som er opptatt av hva som er teknisk mulig, estetisk nytt, turistmagneter og landemerker til å bli et fag som plassere mennesket i sentrum.

Det er flere behov som skal dekkes og det er mange strategier for å kunne innfri etterspørselen. Derfor er det tallrike aktører som holder på. Noen som bygger for å gjøre verden til et bedre sted. Noen som bygger fordi de ikke kan la være. Noen som bygger fordi de må. Verden endres gjennom arkitekturen og vil alltid se annerledes ut.


©Arkitekturfilm Oslo