Interessen for å diskutere arkitektur og byutvikling er økende. Vi lever i en tid med raske kulturelle endringer der vår forståelse av byen og de fysiske omgivelsene formes og oppdateres fortløpende. Arkitekturen har blitt en del av den store sammenhengen. Den setter store spor, og vi berøres og påvirkes alle av arkitekturen rundt oss og dens utforming. Arkitektur er dermed ikke bare et verktøy for byutvikling - for endring, fornyelse og eventuell forbedring av byen og samfunnet. På lik linje med film, musikk, billedkunst, litteratur og scenekunst er arkitektur et tydelig kunstuttrykk i vår samtid.

Film og arkitektur har til felles sin evne til å utforske rom. Filmen er vårt mest effektive medium for å binde sammen og formidle det romlige og det sosiale til en helhetlig opplevelse. I dag finnes det nærmere 35 arkitekturfilmfestivaler spredt over hele verden.

Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino. Arkitekturfilm Oslo eies og drives av ROM for kunst og arkitektur.Programrådet for 2021 - 2022

Maria Fosheim Lund er forskningsbibliotekar i Seksjon for film og kringkasting på Nasjonalbiblioteket. Hun er tidvis frilans filmkritiker og kurator, og sitter i redaksjonsrådet for Wuxia tidsskrift for filmkultur og programrådet ved Kunstnernes Hus Kino. Sammen med Gjertrud Steinsvåg er hun kurator for Arkitekturfilm Oslos aller første festivalutstilling, SYNE.

Morten Ragnøy Ednes er tidligere seniorrådgiver på DOGA, og en av Arkitekturfilm Oslos initiativtagere. Med bakgrunn som arkitekt og planlegger jobber Ednes i dag hovedsakelig med byutvikling. Han er særlig opptatt av sammenhengen mellom handel og byutvikling, f.eks. for hvordan kjøpesentre påvirker omgivelsene. I tillegg til å være arkitekt har han utdannelse som film- og litteraturviter.

Per Henrik Svalastog er tilsatt som arkitekt på Hille Melbye Arkitekter, og en av Arkitekturfilm Oslos initiativtagere. Han har arkitektutdannelse fra BAS og AHO med diplom i byplanlegging fra 1997. Etter utdanning underviste han på Institutt for Urbanisme på AHO, før han arbeidet i steinbransjen i Kina og hos Lie Øyen Arkitekter. Svalastog har vært svært aktiv som billedkunstner, komponist og kunstkonsulent for KORO, og har bred bakgrunn som performancekunstner, ballettdanser, DJ og håndverker.

Sveinung Gjessing er arkitekt i lalatøyen, og har bakgrunn som byplanlegger i fjordbyenheten i Plan og Bygningsetaten Oslo. Han har i tillegg lang erfaring som filmskaper og bruk av filmmediet som formidlingsverktøy innenfor arkitekturfaget. Som styremedlem i Nord-Norges arkitektforening tok han i 2019 initiativ til en minifestival for arkitekturfilm på Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø. Gjessing har sittet i ROM styret siden 2021.
Festivalsjef
Gjertrud Steinsvåg
gjertrud@r-o-m.no
+47 41302883

Festivalkoordinator
Solveig Tjetland
solveig@r-o-m.no

Monteringsansvarlig festivalutstilling
Enrique Roura
enrique@r-o-m.no


©Arkitekturfilm Oslo