Interessen for å diskutere arkitektur og byutvikling er økende. Vi lever i en tid med raske kulturelle endringer der vår forståelse av byen og de fysiske omgivelsene formes og oppdateres fortløpende. Arkitekturen har blitt en del av den store sammenhengen. Den setter store spor, og vi berøres og påvirkes alle av arkitekturen rundt oss og dens utforming. Arkitektur er dermed ikke bare et verktøy for byutvikling - for endring, fornyelse og eventuell forbedring av byen og samfunnet. På lik linje med film, musikk, billedkunst, litteratur og scenekunst er arkitektur et tydelig kunstuttrykk i vår samtid.

Film og arkitektur har til felles sin evne til å utforske rom. Filmen er vårt mest effektive medium for å binde sammen og formidle det romlige og det sosiale til en helhetlig opplevelse. I dag finnes det nærmere 35 arkitekturfilmfestivaler spredt over hele verden.

Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino. Arkitekturfilm Oslo eies og drives av ROM for kunst og arkitektur.
Festivalsjef
Gjertrud Steinsvåg
gjertrud@r-o-m.no
+47 41302883

Produsent
Solveig Tjetland
solveig@r-o-m.no

Monteringsansvarlig festivalutstilling
Enrique Roura
enrique@r-o-m.no
©Arkitekturfilm Oslo