2021

21. - 24. oktober

Jakten på identitet
Årets Arkitekturfilm Oslo ønsker å diskutere på hvilken måte historie er knyttet til identitet og hvordan dette fremgår i det vi bygger. Tidene forandrer seg alltid. Menneskene og systemer for organisering av menneskene forandrer seg raskere enn de fysiske omgivelsene. I dag forandrer vi oss raskere enn noen gang. Arkitektur er også et verktøy for etablering av identitet og tilhørighet, som begge bidrar til robust stedsutvikling. Hva skjer når rom og sted ikke henger med i tiden? På hvilken måte er vår identitet knyttet til rom og sted? Hvilken historie skal vi fortelle om selv? 

Disse spørsmålene belyses på ulike måter gjennom programmets filmer, se programmet her.

Visninger vil finne sted på ROM for kunst og arkitektur, Cinemateket i Oslo og Kunstnernes Hus Kino

Arkitekturfilm Oslo 2021 ble støttet av Oslo Kommune, Fritt ord og Viken UNG.

#arkfilmoslo2021

©Arkitekturfilm Oslo