BARN & UNGE

LØRDAG     16. mars
kl. 10.30, Cinemateket

Moldvarpen og bulldoseren
7 min i loop / Tsjekkia, 1975 / Regi: Zdenec Miller

Byen er den lille Muldvarpens åsted for opprør i møtet med teknologisk  utvikling og trusler mot økosystemer, sett fra dyrenes perspektiv.


The town becomes the setting for rebellion for the little mole in the face of technological development and threats to ecosystems, viewed from the perspective of the animals.

Billetter herLØRDAG    16. mars
kl. 11.00, Cinemateket

Mon Ocle - Min forunderlige onkel
116 min / Frankrike/Italia, 1958 / Regi: Jaques Tati

Villa Arpel og byen blir her åstedet for opprør, eller rampestreker i dette tilfellet. Villa Arpel er ultramoderne, men upraktisk, det oppstår komiske situasjoner når Hulot besøker søstra si. Han plukker ofte opp nevøen som trenger et avbrekk fra det sterile og drar ut på byen for utløp.


Villa Arpel and the city become the setting for rebellion, or mischievous pranks in this case. Villa Arpel is ultramodern but impractical, leading to comedic situations when Hulot visits his sister. He often picks up his nephew, who needs a break from the sterile environment, and takes him out into the city for some release.Billetter her

SØNDAG    16. mars
kl. 14.00, Cinemateket

Krig
80 min / Sverige, 2017 / Regi: Goran Kapetanovic

Skatehallen blir en slags krigssone når to barnegjenger barker sammen. Nyinnflyttede Matte som bare vil skate litt får en skatehall som har blitt til et sted der opprør skjer.


The skatepark turns into a kind of battleground when two groups of children clash. Newcomer Matte, who just wants to skate, finds the skatepark transformed into a place of rebellion and conflict.
Billetter her

LØRDAG     16. mars
kl. 12.00-15.00, Cinemateket

Kulebaneverksted med JAM Collective

Bygg din egen Kulebanen inspirert av Jacques Tati's klassiske film "Mon oncle".

Utforsk ulike bevegelsesmønstre og skap din egen versjon av "Kulebanen" ved hjelp av et tilgjengelig, men morsomt materiale - doruller. Dette hands-on verkstedet gir barn en unik mulighet til å utforske arkitektoniske konsepter og designprinsipper gjennom kreativ utfoldelse og lek. Kom og bli med på en spennende reise gjennom arkitekturens verden!


Build your own Marble Run inspired by Jacques Tati's classic film "Mon oncle."

Explore different patterns of motion and create your own version of the Marble Run using an accessible yet fun material - empty toilet paper rolls. This hands-on workshop provides children with a unique opportunity to delve into architectural concepts and design principles through creative expression and play. Come and join us on an exciting journey through the world of architecture!Verkstedet er gratis, ingen påmelding kreves!©Arkitekturfilm Oslo