Søndag 23. oktober 2022 kl. 14.00, Nasjonalmuseet
Enter Through the Balcony
26 min / Ukraina, 2020 / Regi: Roman Blazhan
Del av kortfilmvisningene

Filmen utforsker fenomenet "balkongen" som en liten arkitektonisk form. Enter Through The Balcony er en reise gjennom tiårene. Det er en titt på innsiden av balkonger og deres eiere i byer over hele Ukraina. Det er et balansert og dyptgående syn på balkongene fra deres eiere, ansatte i byråd, historikere, sosiologer, urbanister, utviklere og arkitekter. Gjennom historien til balkongene utforsker filmen historien til det post-sovjetiske Ukrainas liv, kultur og forholdet mellom personlig og offentlig rom i byer. Enter Through the Balcony, et engasjerende kjærlighetsbrev til Ukraina og dets folk, undersøker hvordan arkitektur kan være en nysgjerrig vei til en dypere forståelse av kultur og sted.The film explores the phenomenon of the balcony as a small architectural form, Enter Through The Balcony is a journey through the decades. It is a look inside balconies and their owners in cities across Ukraine. It is a balanced and in depth view of the balconies from their owners, employees of city councils, historians, sociologists, urbanists, developers and architects. Through the history of the balconies film explores the history of Post-Soviet Ukraine — life, culture, and the relationships between personal and public space in cities.  An engaging love letter to Ukraine and its people, Enter Through the Balcony examines how architecture can be a curious pathway to a deeper understanding of culture and place.Se trailer her.
©Arkitekturfilm Oslo