Søndag 23. oktober 2022 kl. 14.00, Nasjonalmuseet
Landscape Architecture: Rethinking the Future Out of a Totalitarien Past
4 min / Ukraina, 2020 / Regi: Roman Blazhan
Del av kortfilmvisningene


Sovjetunionen kollapset for tjueni år siden, men spøkelsene fra dens totalitære fortid lever videre, mest fremtredende i landskapet i landet. Det som skulle bli fortiden, fortsetter å være nåtiden. Hvis urbane rom former verdiene til innbyggerne, hvordan føles det å leve i et postsovjetisk Ukraina i dag? Filmen utforsker fortiden, nåtiden og fremtiden til urbane rom i Ukraina og fanger den unike historiske prosessen med å bygge nye samfunn i det post-sovjetiske landskapet.Soviet Union collapsed twenty-nine years ago but the ghost of its totalitarian past lives on, most prominently in the landscape of the country. What was supposed to become the past, continues to be present. If urban spaces shape the values of its residents, what does it feel like to live in a post-soviet Ukraine today? The film explores the past, present, and future of urban spaces in Ukraine and captures the unique historical process of building new communities in the post-soviet landscape. 
©Arkitekturfilm Oslo