Lørdag 22.oktober 2022 kl. 14.00, VEGA Scene
Last Days in Shibati
58 min / Frankrike, 2017 / Regi: Hendrick Dusollier


I den kinesiske byen Chongqing har bare ett gammelt nabolag, Shibati, overlevd myndighetenes forsøk på å rive og gjenoppbygge. Men ikke for lenge - også her blir de trange smugene erstattet av store kjøpesentre. For å dokumentere det som snart vil forsvinne for godt, flytter filmskaper Hendrick Dusollier til Shibati i noen måneder, og skildrer dagliglivet i et distrikt som lever under trussel om å bli utslettet. Den tidgamle historien: gamle hutonger blir ødelagt i fremskrittets navn. Gamle sosiale bånd fjernes fra historiens virkelighet. Kinesisk byfornyelse har sjelden blitt fremstilt så stemningsfullt.

 

In the Chinese city of Chongqing, only one old neighborhood, Shibati, has survived the government’s drive to demolish and rebuild. But not for long: here too, the narrow alleyways are being replaced by vast shopping centers. To document what will soon have disappeared for good, filmmaker Hendrick Dusollier moves to Shibati for a few months, depicting daily life in a district living under threat of demolition. The time-old tale: old hutongs are destroyed in the name of progress. Old social ties are bulldozered out of existence. Chinese urban renewal has rarely been portrayed so evocatively.Se trailer her.
©Arkitekturfilm Oslo