Søndag 23. oktober 2022 kl. 16.00, Nasjonalmuseet
MAU
77 min / USA, 2021 / Regi: Benji & Jono Bergmann


Bruce Mau tror vi kan forandre verden, og han gjør absolutt sitt for å bidra til dette. Fra ydmyke røtter (en liten gård i nærheten av Sudbury) har han blitt en av de mest innflytelsesrike designerne (og tenkerne), tildelt prosjekter som spenner fra å kartlegge Mekka på nytt til å gjenskape landet Guatemala. MOMA ønsket ikke bare å presentere arbeidet hans, de inviterte ham til å komme inn og gi museet en ansiktsløftning. Likevel skiller Mau seg ut som en visjonær; en pragmatiker som drømmer utenfor boksen og inspirerer andre til å gjøre det samme. Hans overbevisning om at radikal transformasjon er innenfor vår rekkevidde gjør ham til en viktig stemme for vår tid. Og hans arbeid med, av alle selskaper, Coca Cola, er en praktisk demonstrasjon av akkurat hva som kan oppnås i de mest usannsynlige omgivelser.Bruce Mau believes we can change the world, and he’s certainly playing his part. From humble roots (a small farm near Sudbury) he has become one of the most influential designers (and thinkers), assigned projects that range from remapping Mecca to reimagining the country of Guatemala. MOMA didn’t just want to feature his work, they invited him to come in and give the museum a facelift. Yet it’s as a visionary that Mau really stands out, a pragmatist who dreams outside the box and inspires others to do the same. His conviction that radical transformation is within our grasp makes him an essential voice for our times. And his work with, of all companies, Coca Cola, is a practical demonstration of just what can be achieved in the most unlikely environment.Se trailer her.
©Arkitekturfilm Oslo