Søndag 23. oktober 2022 kl. 18.00, Nasjonalmuseet
Mind of Modernism
71 min / Norge, 2021 / Regi: Paul Tunge 


Modernistisk arkitektur kan være splittende. Der noen ser konseptuell eleganse og arketypiske former inkarnert i brutal betong, ser andre grå dysterhet. De siste årene har regissør Paul Tunge og fotografene Egil Håskjold Larsen og Patrick Säfström dokumentert norsk modernistisk arkitektur. Prosjektet har kulminert i det atmosfæriske og kontemplative Mind of Modernism. Med denne dokumentaren i langfilm, rammer Tunge inn disse bygningene på en måte som gjør arkitektenes visjoner mer tilgjengelige, og gir dermed et nytt perspektiv på denne kontroversielle stilen.

Ved hjelp av et atmosfærisk lydbilde, komponert av Kim Hiorthøy og vektløst, kontemplativt kamera drevet av Tunge og fotografene Egil Håskjold Larsen og Patrik Säfström, skapes et nytt rammeverk rundt disse byggene som gjør det lettere å forstå arkitektenes visjoner. Resultatet er en viktig dokumentasjon av norsk arkitekturhistorie som griper direkte inn i dagens debatt om arkitektur og byplanlegging.Modernist architecture can be divisive. Where some see conceptual elegance and archetypal forms incarnated in brutal concrete, others see gray gloom. In recent years, director Paul Tunge and photographers Egil Håskjold Larsen and Patrick Säfström have been documenting Norwegian modernist architecture. The project has culminated in the atmospheric and contemplative Mind of Modernism. With this feature length documentary, Tunge frames these buildings in a way that makes the visions of the architects more accessible, thus providing a new perspective on this controversial style.

With the help of an atmospheric soundscape composed by Kim Hiorthøy and weightless, contemplative camera runs by Tunge and photographers Egil Håskjold Larsen and Patrik Säfström, a new framework is created around these buildings that makes it easier to understand the architects' visions. The result is an important documentation of Norwegian architectural history that directly intervenes in today's debate about architecture and urban planning.Se trailer her.
©Arkitekturfilm Oslo