Søndag 23. oktober 2022 kl. 14.00, Nasjonalmuseet
Orthodox Chic
4 min / Ukraina, 2021 / Regi: Roman Blazhan
Del av kortfilmvisningene


Inspirert av boken med samme navn viser Orthodox Chic vanviddet med å bygge religiøs arkitektur som fant sted i det uavhengige Ukraina. Dette er innkapslet i én bestemt historie: Som bakteppe, hver gang et midlertidig "minikapell" har blitt installert på et bestemt sted, er det meningen at en stor kirke endelig skal erstatte det. Pater Petro (Peter) har søkt om planleggingstillatelse og samlet inn penger til byggingen av St. Peter og Paul-kirken i mer enn tjue år. Selv om han ikke lykkes i løpet av livet, vil sønnen Pavlo (Paul), også prest, ta over arbeidet. Dette bestemte øyeblikksbildet er bare en av dusinvis av lignende historier som skjer akkurat nå i Ukraina.Inspired by the book with the same name, Orthodox Chic shows the frenzy of building religious architecture that occurred in independent Ukraine. This is encapsulated in one particular story: as a backdrop, whenever a temporary, ‘mini chapel’ has been installed on a particular site a large church is supposed to finally replace it. Father Petro (Peter) has been filing for planning permission and collecting money for the construction of the Church of St Peter and Paul for more than twenty years. Even if he doesn’t succeed in his lifetime, his son Pavlo (Paul), also a priest, will take over the work. This particular snapshot is just one of dozens of similar stories happening right now in Ukraine. 
©Arkitekturfilm Oslo