FILMPROGRAM

14. - 17. MARS 2024

Årets tema utforsker arkitektur og byrom som åsted og ramme for opprør, sorg og glede. Arkitektur og steder er som regel laget med intensjoner. Formgivningen skal oppfordre og avskrekke oppførsel og handlinger. Uansett intensjon, er arkitekturens kontrollerende natur til stede. Men opprør, sorg og glede er elementer som bryter opp kontrollen og forlanger utløp og utfoldelse. I møte med disse kreftene kan arkitektur og steder bli omgjort og omprogrammert. Filmene valgt i år viser arkitektur og steder der opprør, sorg og glede utfolder seg, men også hvordan disse kan prege arkitektur og sted.

De tre kreftene er valgt på grunnlag av deres slektskap og omprogrammerende karakter. Sorg kan føre til opprør; sorg over tapt natur, sorg over tapte hjem, sorg over personlige skjebner. I dokumentaren Skin of Glass, prosesserer filmskaperen sorgen over sin døde arkitektfar ved å studere et av hans største verker for så å finne ut av at bygget har blitt okkupert av hjemløse. Arkitekturen er her et åsted for personlig sorg og politisk opprør. Glede på sin side kan også forstås som en form for opprør, særlig i tilfeller av undertrykkelse og elendighet. I dokumentaren Kiki er dette demonstrert i New Yorks gater og i ballrooms. Skildringen av skeive melaninrike som kler seg ut i sine beste kostymer for å konkurrere om priser , er en maktdemonstrasjon i å hylle livet som autentisk i en verden der deres eksistens er truet både politisk, juridisk og i hverdagen.

Opprør, sorg og glede opptar alle, de har vært i oss siden starten. I samtidens ånd kjenner man ekstra på disse kreftene. Under press, enten man demonstrerer for ytringsfrihet, søker trøst i en kirke, eller går i parader iført lakk og fjær, så har alltid arkitektur og byrom vært sentralt. Årets program inviterer seeren til å oppleve arkitektur og byrom gjennom spillefilmer og arkitektur dokumentarer, i lys av de mektige kreftene i opprør, sorg og glede.


#arkfilmoslo2024
TORSDAG     14. mars
kl. 18.00, Cinemateket

Åpningskveld!

Vi er så heldige å ha regissør Denise Zmekhol på besøk som sammen med festivalkurator Tina Lam vil ha en samtale om åpningsfilmen Skin of Glass. 

We are happy to have director Denise Zmekhol visiting, who will engage in a conversation with festival curator Tina Lam about the opening film, "Skin of Glass".Billetter herTORSDAG     14. mars
kl. 18.00, Cinemateket

Skin of Glass
90 min / USA, 2023 / Regi: Denise Zmekhol

Denise sørger over sin arkitektfar, deres siste ord til hverandre hjemsøker henne. Hun bearbeider sorgen ved å studere hans største verk. Bygget som stod tomt har blitt okkupert av hjemløse, et opprør. Med det blir ikke bare bygget åstedet for hennes personlige sorg og søk, men også møtet med andre skjebner som anser bygget som sitt hjem.


Denise mourns her architect father, haunted by their last words to each other. She processes her grief by studying his greatest works. The building that stood empty has been taken over by the homeless, sparking a rebellion. Now, the structure becomes not only the site of her personal sorrow and quest but also a meeting ground for other destinies that consider the building their home.Billetter herFREDAG    15. mars
kl. 17.30, VEGA Scene

BUNKER
92 min / USA, 2020 / Regi: Jenny Perlin

Perlin besøker mennesker som på hver sin måte fører et opprør mot samfunnsnormer. De har skapt sine egne verdener som er avskåret fra resten, i håp om å overleve ulike katastrofer, en slags kommentar på at deres originale verdener ikke svarer til deres forventninger.


Perlin visits individuals who, in their unique ways, rebel against societal norms. They have crafted their own worlds, isolated from the rest, hoping to survive various catastrophes—a sort of commentary on how their original realities do not meet their expectations.Regissør Jenny Perlin vil innlede filmvisningen. 
Etter filmvisningen er det utstillingsåpning av på ROM for kunst og arkitektur. 

Director Jenny Perlin will introduce the film screening. Following the screening, there will be an exhibition opening at the ROM for kunst og arkitektur


Billetter herFREDAG     15. mars
kl. 21.00, Cinemateket

Roma
120 min / Italia/Frankrike, 1972 / Regi: Frederico Fellini

Roma sett gjennom Fellinis nostalgiske blikk, er åstedet for flere merkverdige øyeblikk for den italienske regissøren. Roma leses her som en slags hovedkarakter, hvor vi ser glede og opprør med Fellinis blikk. En homage til den vakreste, men også mest kaotiske by.


Rome, seen through Fellini's nostalgic gaze, becomes the backdrop for several peculiar moments for the Italian director. In this context, Rome is interpreted as a sort of main character, where we witness joy and rebellion through Fellini's eyes. It serves as a homage to the most beautiful yet chaotic city.Billetter her

LØRDAG    16. mars
kl. 13.00, VEGA Scene

Concrete Forms of Resistance
27 min / Storbritannia, 2019 / Regi: Nick Jordan

Paviljongen “Rachid Karami International Fair" av Oscar Niemeyer skulle huse verdensutstillinger og trekke hele verden til Tripoli. Men krig brøt ut og menneskene i byen sørger over å ikke ha et ordentlig sted å samles.


Oscar Niemeyer's Pavilion, the "Rachid Karami International Fair," was intended to host world exhibitions and attract people from all corners of the globe to Tripoli. However, war erupted, and the people in the city mourn the absence of a proper gathering place.
Filmvisningen etterfølges av en samtale med  Josephine Michau, direktør for Copenhagen Architecture Festival (CAFx) og Emelie Carlsson Gras, festivalsjef for Lund Architecture Film Festival.Billetter herLØRDAG    16. mars
kl. 13.00, VEGA Scene

Arkitektur på film
Samtale

Samtale mellom Josephine Michau, medstifter, direktør og sjefkurator for CAFx og Emelie Carlsson Gras, festival direktør for Arch Film Lund. Modereres av Karsten Meinich, redaktør for Montages. 

Filmvisningen etterfølges av en samtale som tar utgangspunkt i den konkrete filmen, og filmens evne til å diskutere arkitektur og samfunn. 


Conversation between Josephine Michau, co-founder, director, and chief curator of CAFx, and Emelie Carlsson Gras, festival director for Arch Film Lund. Moderated by Karsten Meinich, editor of Montages.

The film screening will be followed by a conversation centered around the specific film and its ability to engage in discussions about architecture and society.Billetter herLØRDAG     16. mars
kl. 16.00, Cinemateket

Five Seasons: The Gardens of Piet Oudolf
75 min / USA, 2917 / Regi: Thomas Piper

Hagekunst-pioneren Piet Oudolf er kjent for sine hageanlegg og bruk av flerårige vekster. Med sterke referanser fra arkitekturen gjør han opprør mot konvensjonelle ideer om hva menneskelagd vegetasjon kan se ut og utfordrer ideer om hva som er vakkert


Garden art pioneer Piet Oudolf is renowned for his landscaping and utilization of perennial plants. With profound influences from architecture, he rebels against conventional notions of what human-made vegetation should look like and challenges preconceived ideas of beauty.Innledes av Line Oma, generalsekretær i Norske landskapsarkitekters forening (NLA). 


Billetter herLØRDAG    16. mars
kl. 17.30, VEGA Scene

The Florida Project
111 min / USA, 2017 / Regi: Sean Baker

Moonie bor på et motell med moren. Her bor også andre barn i en tilværelse med sosiale utfordringer. Men det hindrer dem ikke fra å ha det gøy sammen. Den saturerte og lekne Florida-arkitekturen er bakgrunnen der barna viser viljestyrken og glede, et slags opprør mot deres skjebne og en mislykket sosialpolitikk.


Moonie lives in a motel with her mother, alongside other children facing social challenges. However, this doesn't prevent them from having fun together. The saturated and playful Florida architecture serves as the backdrop where the children exhibit resilience and joy—a sort of rebellion against their fate and a failed social policy.
Billetter her

LØRDAG     16. mars
kl. 18.00, Cinemateket

Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker
124 min / UK/Nederland/Frankrike, 1989 / Regi: Peter Greenaway

Restauranten La Hollandaise er åstedet for opprør, sorg og glede. Georgina er sammen med den usympatiske gangsteren Albert. En dag innleder hun et forhold til en av de andre stamgjestene og restaurantarbeiderne hjelper paret med å holde forholdet skjult.


The restaurant La Hollandaise becomes the setting for rebellion, sorrow, and joy. Georgina is involved with the unsympathetic gangster Albert. One day, she starts a relationship with another regular customer, and the restaurant staff helps the couple keep their affair hidden.
Billetter herLØRDAG    16. mars
kl. 20.30, VEGA Scene

Parasite
132 min / Sør-Korea, 2019 / Regi: Bong Joon Ho

En villa blir åstedet for opprøret mot klasseskille og fattigdom, når familien Kim sammen bestemmer seg for å lure den velstående familien Park. I det store bildet viser Bong Joon Ho også hvordan selve byen blir en scene der ulikhet utspiller.


A villa becomes the scene of rebellion against class division and poverty when the Kim family collectively decides to deceive the affluent Park family. In the larger picture, Bong Joon Ho also illustrates how the entire city becomes a stage where inequality unfolds.

Billetter herSØNDAG     17. mars
kl. 15.00, VEGA Scene

Infinity According to Florian
70 min / Ukraina/USA, 2022 / Regi: Oleksiy Radynski

Arkitekten og kunstneren Florian Yuryevs stolthet “The Institute of Information" er under trussel fra en opportunistisk og usympatisk utbygger. Dokumentaren følger den svært gamle, men motstandsdyktige arkitektens kamp mot de store for å beholde byggets historie og integritet.


The architect and artist Florian Yuryev's pride, "The Institute of Information," is under threat from an opportunistic and unsympathetic developer. The documentary follows the resilient struggle of the very old but tenacious architect against the powerful forces to preserve the building's history and integrity.Billetter herSØNDAG    17. mars
kl. 17.00, Cinemateket

Kiki
94 min / USA, 2016 / Regi: Sara Jordeno

Ballroommiljøet er i seg selv et opprør og en feiring av det autentiske selv og samhold. Den fysiske settingen er vanligvis i et stort rom, men også gatelangs, der medlemmer av “hus”/”familier” øver på voguing. Denne dokumentaren er en oppdatering på arven etter Paris is Burning og viser at opprøret og gleden står fortsatt sterkt.


The ballroom scene is, in itself, a rebellion and a celebration of authentic self-expression and unity. The physical setting is typically in a large room, but also in the streets, where members of "houses/families" practice voguing. This documentary serves as an update on the legacy of "Paris is Burning," demonstrating that the spirit of rebellion and joy still thrives.


Innledes av Thee-Yezen Al-Obaide, LHBTQ-aktvist og filmskaper. 


Billetter her

SØNDAG     17. mars
kl. 20.00, Cinemateket

In the Mood for Love
98 min / Hong Kong, 2000 / Regi: Wong Kar Wai

Trange ganger, trappeløp og urbane rom som gata blir åstedet (og rammer) for to naboers bearbeidelse av sorg da de finner ut at deres respektive partnere har vært utro med hverandre gjennom hypotetiske konfrontasjoner og middager sammen. Denne romlige kollasjen viser samtidig en Hong Kong i endring til et mer globalisert og identitetsløs samfunn. Regissøren som selv bodde her har prøvd å bevare stemningen i Tsim Sha Tsui fra 60-tallet som har forsvunnet, en slags sorgbearbeidelse og homage i et.


Narrow hallways, staircases, and urban spaces like the street become the setting (and frame) for two neighbors processing grief as they discover that their respective partners have been unfaithful to each other through hypothetical confrontations and shared dinners. This spatial collage simultaneously reflects a changing Hong Kong, transitioning into a more globalized and identity-less society. The director, who once lived there, attempts to preserve the atmosphere of 1960s Tsim Sha Tsui that has vanished—a sort of grieving process and homage combined.Innledes av festivalkurator Tina Lam.


Billetter herBARN & UNGE

LØRDAG     16. mars
kl. 10.30, Cinemateket

Moldvarpen og bulldoseren
7 min i loop / Tsjekkia, 1975 / Regi: Zdenec Miller
Ingen tale

Byen er den lille Muldvarpens åsted for opprør i møtet med teknologisk  utvikling og trusler mot økosystemer, sett fra dyrenes perspektiv.


The town becomes the setting for rebellion for the little mole in the face of technological development and threats to ecosystems, viewed from the perspective of the animals.

Billetter her

LØRDAG    16. mars
kl. 11.00, Cinemateket

Mon Ocle - Min forunderlige onkel
116 min / Frankrike/Italia, 1958 / Regi: Jaques Tati
Fransk tale, norsk tekst

Villa Arpel og byen blir her åstedet for opprør, eller rampestreker i dette tilfellet. Villa Arpel er ultramoderne, men upraktisk, det oppstår komiske situasjoner når Hulot besøker søstra si. Han plukker ofte opp nevøen som trenger et avbrekk fra det sterile og drar ut på byen for utløp.


Villa Arpel and the city become the setting for rebellion, or mischievous pranks in this case. Villa Arpel is ultramodern but impractical, leading to comedic situations when Hulot visits his sister. He often picks up his nephew, who needs a break from the sterile environment, and takes him out into the city for some release.Billetter her

LØRDAG     16. mars
kl. 12.00-15.00, Cinemateket

Kulebaneverksted med JAM Collective

Bygg din egen Kulebanen inspirert av Jacques Tati's klassiske film "Mon oncle".

Utforsk ulike bevegelsesmønstre og skap din egen versjon av "Kulebanen" ved hjelp av et tilgjengelig, men morsomt materiale - doruller. Dette hands-on verkstedet gir barn en unik mulighet til å utforske arkitektoniske konsepter og designprinsipper gjennom kreativ utfoldelse og lek. Kom og bli med på en spennende reise gjennom arkitekturens verden!


Build your own Marble Run inspired by Jacques Tati's classic film "Mon oncle."

Explore different patterns of motion and create your own version of the Marble Run using an accessible yet fun material - empty toilet paper rolls. This hands-on workshop provides children with a unique opportunity to delve into architectural concepts and design principles through creative expression and play. Come and join us on an exciting journey through the world of architecture!Verkstedet er gratis, ingen påmelding kreves!
SØNDAG    16. mars
kl. 14.00, Cinemateket

Krig
80 min / Sverige, 2017 / Regi: Goran Kapetanovic
Svensk tale, norsk tekst

Skatehallen blir en slags krigssone når to barnegjenger barker sammen. Nyinnflyttede Matte som bare vil skate litt får en skatehall som har blitt til et sted der opprør skjer.


The skatepark turns into a kind of battleground when two groups of children clash. Newcomer Matte, who just wants to skate, finds the skatepark transformed into a place of rebellion and conflict.
Billetter her

©Arkitekturfilm Oslo