Lørdag 4. februar 2017 Kl. 15:00 DOGA, Mesaninen
Rotterdam 2040
(Nederland 2013) 95 min / Regi: Gyz La Rivière / / Aldersgrense: 6 år / 

Dette er en film om Rotterdams framtid med utgangspunkt i Gyz La Rivières prinsipp: You can't move forward without looking back. I en virkningsfull blanding av kjensgjerninger, fantasi og det forestående, skaper han et omriss av høydepunkt og lavmål i Rotterdams byhistorie. I et veldig tempo rekonstruerer han byens historie fra før Nazi-Tysklands bombing fra 1940 fram til Rotterdams 700-års jubileum i 2040, hundre år etter bombingen. Filmen er svært personlig. Her er ingen eksperter eller kommentatorer, bare et bombardement av gamle og nye bilder, satt sammen av La Rivière som er filmens forteller. Ved å være personlig, ønsker han å få fram, at selv om filmen omhandler byutvikling og arkitektur, handler den først og fremst om mennesker. Slik framstår filmen som et opptog av arkitektoniske blamasjer, med et bud om en hensynsfull og framtidig byutvikling.
©Arkitekturfilm Oslo