Nasjonalmuseet

Søndag 23. oktoberFor første gang samarbeider Arkitekturfilm Oslo og Nasjonalmuseet om visninger i museets nye Auditorium på festivalens siste dag!

Under festivalen kan du også kjøpe inngangsbillett til utstillingene i Nasjonalmuseet, og oppleve samlingen til museet og en utstilling om grafiker og arkitekt Giovanni Battista Piranesi. Piranesi er best kjent for sine etsninger som viser Roma, arkitekturfantasier, smimøende trappeløp og forvitrede ruiner. Det er også mulig å besøke en utstilling spesielt tilrettelagt for barn og familier om norske eventyrskildringer, Østenfor sol og vestenfor måne. Billetter kan kjøpes fysisk i museet og på museets nettside.  I kafeen i første etasje serveres mat og drikke som gjenspeiler norsk matkultur. I andre etasje er det mulig å kjøpe en matbit i Salongen. 

#arkfilmoslo2022

kl. 14.00
Enter Through the Balcony
26 min / Ukraina, 2020 / Regi: Roman Blazhan

Filmen er en av fire kortfilmer som vi viser av den ukrainske filmskaperen Roman Blazhan, og visningen innledes av en videohilsen av Blazhan selv.

Blazhan forfulgte først en karriere innen energihandel og finans, men har de siste årene laget kortfilmer som utforsker byrommet og menneskene i dem.


Filmen utforsker fenomenet "balkongen" som en liten arkitektonisk form. Enter Through The Balcony er en reise gjennom tiårene. Det er en titt på innsiden av balkonger og deres eiere i byer over hele Ukraina. Det er et balansert og dyptgående syn på balkongene fra deres eiere, ansatte i byråd, historikere, sosiologer, urbanister, utviklere og arkitekter. Gjennom historien til balkongene utforsker filmen historien til det post-sovjetiske Ukrainas liv, kultur og forholdet mellom personlig og offentlig rom i byer. Enter Through the Balcony, et engasjerende kjærlighetsbrev til Ukraina og dets folk, undersøker hvordan arkitektur kan være en nysgjerrig vei til en dypere forståelse av kultur og sted.


The film explores the phenomenon of the balcony as a small architectural form, Enter Through The Balcony is a journey through the decades. It is a look inside balconies and their owners in cities across Ukraine. It is a balanced and in depth view of the balconies from their owners, employees of city councils, historians, sociologists, urbanists, developers and architects. Through the history of the balconies film explores the history of Post-Soviet Ukraine — life, culture, and the relationships between personal and public space in cities.  An engaging love letter to Ukraine and its people, Enter Through the Balcony examines how architecture can be a curious pathway to a deeper understanding of culture and place.


Se trailer her.

Billetter her


kl. 14.00
Soviet Modernism. Brutalism. Postmodernism
4 min / Ukraina, 2018 / Regi: Roman Blazhan

Filmen er en av fire kortfilmer som vi viser av den ukrainske filmskaperen Roman Blazhan, og visningen innledes av en videohilsen av Blazhan selv.

Blazhan forfulgte først en karriere innen energihandel og finans, men har de siste årene laget kortfilmer som utforsker byrommet og menneskene i dem.


Soviet Modernism, Brutalism, Post-Modernism: Buildings and Projects in Ukraine from 1960 – 1990 ble utgitt til støtte for boken med samme tittel, og undersøkte noen av Kyivs bemerkelsesverdige arkitekturarv av betong. Mens han fokuserer på Ukraina, reflekterer regissør Roman Blazhan over den universelle konflikten i hver generasjons stadig skiftende verdsettelse og avvisning av den forrige generasjonens forståelse av arkitektur.


Soviet Modernism, Brutalism, Post-Modernism: Buildings and Projects in Ukraine from 1960 – 1990 was released in support of the book of the same title, examining some of Kyiv's remarkable concrete architecture heritage. While focusing on Ukraine, director Roman Blazhan reflects on the universal conflict of each generation's ever-changing appreciation and rejection of the previous generation's understanding of architecture.

Billetter her

kl. 14.00
Landscape Architecture: Rethinking the Future Out of a Totalitarien Past
4 min / Ukraina, 2020 / Regi: Roman Blazhan

Filmen er en av fire kortfilmer som vi viser av den ukrainske filmskaperen Roman Blazhan, og visningen innledes av en videohilsen av Blazhan selv.

Blazhan forfulgte først en karriere innen energihandel og finans, men har de siste årene laget kortfilmer som utforsker byrommet og menneskene i dem.


Sovjetunionen kollapset for tjueni år siden, men spøkelsene fra dens totalitære fortid lever videre, mest fremtredende i landskapet i landet. Det som skulle bli fortiden, fortsetter å være nåtiden. Hvis urbane rom former verdiene til innbyggerne, hvordan føles det å leve i et postsovjetisk Ukraina i dag? Filmen utforsker fortiden, nåtiden og fremtiden til urbane rom i Ukraina og fanger den unike historiske prosessen med å bygge nye samfunn i det post-sovjetiske landskapet.


Soviet Union collapsed twenty-nine years ago but the ghost of its totalitarian past lives on, most prominently in the landscape of the country. What was supposed to become the past, continues to be present. If urban spaces shape the values of its residents, what does it feel like to live in a post-soviet Ukraine today? The film explores the past, present, and future of urban spaces in Ukraine and captures the unique historical process of building new communities in the post-soviet landscape.

Billetter her


kl. 14.00
Orthodox Chic
4 min / Ukraina, 2021 / Regi: Roman Blazhan

Filmen er en av fire kortfilmer som vi viser av den ukrainske filmskaperen Roman Blazhan, og visningen innledes av en videohilsen av Blazhan selv.

Blazhan forfulgte først en karriere innen energihandel og finans, men har de siste årene laget kortfilmer som utforsker byrommet og menneskene i dem.


Inspirert av boken med samme navn viser Orthodox Chic vanviddet med å bygge religiøs arkitektur som fant sted i det uavhengige Ukraina. Dette er innkapslet i én bestemt historie: Som bakteppe, hver gang et midlertidig "minikapell" har blitt installert på et bestemt sted, er det meningen at en stor kirke endelig skal erstatte det. Pater Petro (Peter) har søkt om planleggingstillatelse og samlet inn penger til byggingen av St. Peter og Paul-kirken i mer enn tjue år. Selv om han ikke lykkes i løpet av livet, vil sønnen Pavlo (Paul), også prest, ta over arbeidet. Dette bestemte øyeblikksbildet er bare en av dusinvis av lignende historier som skjer akkurat nå i Ukraina.


Inspired by the book with the same name, Orthodox Chic shows the frenzy of building religious architecture that occurred in independent Ukraine. This is encapsulated in one particular story: as a backdrop, whenever a temporary, ‘mini chapel’ has been installed on a particular site a large church is supposed to finally replace it. Father Petro (Peter) has been filing for planning permission and collecting money for the construction of the Church of St Peter and Paul for more than twenty years. Even if he doesn’t succeed in his lifetime, his son Pavlo (Paul), also a priest, will take over the work. This particular snapshot is just one of dozens of similar stories happening right now in Ukraine.

Billetter her
kl. 16.00
MAU
77 min / USA, 2021 / Regi: Benji & Jono Bergmann

Bruce Mau tror vi kan forandre verden, og han gjør absolutt sitt for å bidra til dette. Fra ydmyke røtter (en liten gård i nærheten av Sudbury) har han blitt en av de mest innflytelsesrike designerne (og tenkerne), tildelt prosjekter som spenner fra å kartlegge Mekka på nytt til å gjenskape landet Guatemala. MOMA ønsket ikke bare å presentere arbeidet hans, de inviterte ham til å komme inn og gi museet en ansiktsløftning. Likevel skiller Mau seg ut som en visjonær; en pragmatiker som drømmer utenfor boksen og inspirerer andre til å gjøre det samme. Hans overbevisning om at radikal transformasjon er innenfor vår rekkevidde gjør ham til en viktig stemme for vår tid. Og hans arbeid med, av alle selskaper, Coca Cola, er en praktisk demonstrasjon av akkurat hva som kan oppnås i de mest usannsynlige omgivelser.


Bruce Mau believes we can change the world, and he’s certainly playing his part. From humble roots (a small farm near Sudbury) he has become one of the most influential designers (and thinkers), assigned projects that range from remapping Mecca to reimagining the country of Guatemala. MOMA didn’t just want to feature his work, they invited him to come in and give the museum a facelift. Yet it’s as a visionary that Mau really stands out, a pragmatist who dreams outside the box and inspires others to do the same. His conviction that radical transformation is within our grasp makes him an essential voice for our times. And his work with, of all companies, Coca Cola, is a practical demonstration of just what can be achieved in the most unlikely environment.


Se trailer her.

Billetter her


kl. 18.00
Mind of Modernism
71 min / Norge, 2021 / Regi: Paul Tunge

Visningen etterfølges av samtale mellom Paul Tunge, Montages` redaktør Karsten Meinich og kurator ved Nasjonalmuseet - arkitektur Victoria Øye Bugge. 

Modernistisk arkitektur kan være splittende. Der noen ser konseptuell eleganse og arketypiske former inkarnert i brutal betong, ser andre grå dysterhet. De siste årene har regissør Paul Tunge og fotografene Egil Håskjold Larsen og Patrick Säfström dokumentert norsk modernistisk arkitektur. Prosjektet har kulminert i det atmosfæriske og kontemplative Mind of Modernism. Med denne dokumentaren i langfilm, rammer Tunge inn disse bygningene på en måte som gjør arkitektenes visjoner mer tilgjengelige, og gir dermed et nytt perspektiv på denne kontroversielle stilen.

Ved hjelp av et atmosfærisk lydbilde, komponert av Kim Hiorthøy og vektløst, kontemplativt kamera drevet av Tunge og fotografene Egil Håskjold Larsen og Patrik Säfström, skapes et nytt rammeverk rundt disse byggene som gjør det lettere å forstå arkitektenes visjoner. Resultatet er en viktig dokumentasjon av norsk arkitekturhistorie som griper direkte inn i dagens debatt om arkitektur og byplanlegging.


Modernist architecture can be divisive. Where some see conceptual elegance and archetypal forms incarnated in brutal concrete, others see gray gloom. In recent years, director Paul Tunge and photographers Egil Håskjold Larsen and Patrick Säfström have been documenting Norwegian modernist architecture. The project has culminated in the atmospheric and contemplative Mind of Modernism. With this feature length documentary, Tunge frames these buildings in a way that makes the visions of the architects more accessible, thus providing a new perspective on this controversial style.

With the help of an atmospheric soundscape composed by Kim Hiorthøy and weightless, contemplative camera runs by Tunge and photographers Egil Håskjold Larsen and Patrik Säfström, a new framework is created around these buildings that makes it easier to understand the architects' visions. The result is an important documentation of Norwegian architectural history that directly intervenes in today's debate about architecture and urban planning.


Se trailer her.

Billetter her

©Arkitekturfilm Oslo