Lørdag 9. februar 2019 Kl: 16:00 ROM
Whose City?
(Tyskland 2016) 53 min / Regi: Hans Christian Post/ Aldersgrense: Alle /


Whose City tar oss med på en meditativ reise gjennom de arkitektoniske diskursene i en post-gjenforent Berlin. Fra Postdamer Platz i vest til Alexanderplatz i øst, og fra den mannsdominerte konservative byplanleggingen på 90-tallet til en mer kjønnsbalansert og åpen plankultur. Filmen stiller spørsmål som er relevante for andre lignende byer som Berlin, som har hatt en historie med splittelse: hvordan kan man skape en ny identitet og velstand uten at det skal gå på bekostning av eksisterende identiteter og behov, og hva slags rolle kan byplanleggeren ha i dette? Kan byen i det globaliserte forbli en by for alle eller er den dømt til å bli enda mer eksklusiv?
©Arkitekturfilm Oslo