2024

14. - 17. mars
Årets tema utforsker arkitektur og byrom som åsted og ramme for opprør, sorg og glede. Arkitektur og steder er som regel laget med intensjoner. Formgivningen skal oppfordre og avskrekke oppførsel og handlinger. Uansett intensjon, er arkitekturens kontrollerende natur til stede. Men opprør, sorg og glede er elementer som bryter opp kontrollen og forlanger utløp og utfoldelse. I møte med disse kreftene kan arkitektur og steder bli omgjort og omprogrammert. Filmene valgt i år viser arkitektur og steder der opprør, sorg og glede utfolder seg, men også hvordan disse kan prege arkitektur og sted.


De tre kreftene er valgt på grunnlag av deres slektskap og omprogrammerende karakter. Sorg kan føre til opprør; sorg over tapt natur, sorg over tapte hjem, sorg over personlige skjebner. I dokumentaren Skin of Glass, prosesserer filmskaperen sorgen over sin døde arkitektfar ved å studere et av hans største verker for så å finne ut av at bygget har blitt okkupert av hjemløse. Arkitekturen er her et åsted for personlig sorg og politisk opprør. Glede på sin side kan også forstås som en form for opprør, særlig i tilfeller av undertrykkelse og elendighet. I dokumentaren Kiki er dette demonstrert i New Yorks gater og i ballrooms. Skildringen av skeive melaninrike som kler seg ut i sine beste kostymer for å konkurrere om priser , er en maktdemonstrasjon i å hylle livet som autentisk i en verden der deres eksistens er truet både politisk, juridisk og i hverdagen.


Opprør, sorg og glede opptar alle, de har vært i oss siden starten. I samtidens ånd kjenner man ekstra på disse kreftene. Under press, enten man demonstrerer for ytringsfrihet, søker trøst i en kirke, eller går i parader iført lakk og fjær, så har alltid arkitektur og byrom vært sentralt. Årets program inviterer seeren til å oppleve arkitektur og byrom gjennom spillefilmer og arkitektur dokumentarer, i lys av de mektige kreftene i opprør, sorg og glede.

Arkitekturfilm Oslo 2024 er støttet av Oslo Kommune.


Møt årets festivalkurator

TINA LAM (f. 1989)

Tina Lam er praktiserende byplanlegger med master fra NMBU (2021). Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, og har en uttalt interesse for film og TV, som hun ofte refererer til i hennes virke. Lam jobbet på ROM i perioden 2015-2021 som formidlingsassistent, i denne perioden ble Arkitekturfilm Oslo startet i 2016. I kraft av ROM jobben skrev hun teksten “fra de andre nordmennene” som var et svært viktig startskudd for ROMs økte fokus på underrepresenterte perspektiver. Tina har vært redaktør til fagtidsskriftet +KOTE hvor hun skrev om urbanisme og arkitektur. Hun har vært publisert i Arkitektur N, Arkitektnytt og Aftenposten. Hun leder nå debattkomittéen hos Oslo Arkitektforening. Lam er gjerne å se i offentlige debatter, med temaer som sosialbærekraft, boligpolitikk og skeive perspektiver.
Møt årets festivalutstiller

JENNY PERLIN


Jenny Perlin makes 16mm films, videos, and animations. Her films work with and against the documentary tradition, incorporating innovative stylistic techniques to emphasize issues of truth, misunderstanding, and personal history. Perlin is a PhD candidate in Visual Art the National Academy of Art in Oslo. In addition to her work as an artist, Perlin directs The Hoosac Institute, a platform for text and image focusing on works that don’t fit conventional disciplinary narratives.

Mer om utstillingen her.

©Arkitekturfilm Oslo